هوشمندسازی مجتمع‌های اداری و تجاری

هوشمندسازی مراکز اداری و تجاری باعث لوکس بودن و همچنین تامین انرژی آن ساختمان می گردد. لذا برای بهینه سازی مراکز اداری و تجاری، سیستم‌های هوشمند به بهترین شکل ممکن پاسخگو خواهند بود.

سیستم کنترل هوشمند روشنایی

کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش

سیستم کنترل هوشمند موارد امنیتی و حفاظتی

سیستم کنترل هوشمند صوت

سیستم کنترل هوشمند آسانسور

سیستم کنترل هوشمند اعلام حریق

هوشمند سازی سیستم اعلام حریق و نشت گاز

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند پارکینگ