Conventional Key

 

 

Switch and Souckets Collection

کارخانه i-luxus آلمان، کلید و ‍‍‍‌پریز‌های سنتی خود را تحت عنوان خانواده Athene در سری‌های Hera ،Peristyl ،Cella و Oden تولید می‌کند که این کلید و پریز‌ها می‌توانند به دو شکل Sharp (نوک تیز) تخت عنوان Krepis و Curve (منحنی) تحت عنوان Radius باشند