Climate

 

 

 

کنترل کننده سیم پیچ فن برای واحد 2 یا 4 لوله ای با شیرهای 2 نقطه ای یا شیر 3 نقطه ای و حداکثر سه سرعت فن ، برای DIN-Rail  (4.5واحد) این شامل 2 خروجی مستقل 16 A C-Load است که می‌تواند به عنوان خروجی‌های فردی یا به عنوان کانال کرکره تنظیم شود. علاوه بر این ، دارای 6 ورودی چند منظوره آنالوگ دیجیتال است که می توانند به عنوان ورودی های باینری برای سنسورها و دکمه های فشاری بدون پتانسیل ، به عنوان ورودی های دما یا به عنوان ورودی سنسور حرکتی تنظیم شوند. این شامل کارکرد Master Light ، 10 عملکرد منطقی است و امکان کنترل دستی بر روی خروجی های دارای نشانگر وضعیت از طریق LED را فراهم می آورد. لوازم جانبی: پروب و سنسور حرکت و دما