Energy Saver

 

 

کنتور برق الکتریکی Zennio برای سیستم های تک فاز یا سه فاز. این سیستم می تواند در سیستم KNX ، نه تنها انرژی مصرفی یا تولید شده (KWh) ، بلکه هزینه مرتبط با توجه به 6 تعرفه مختلف ، انتشار CO2 ، قدرت فعال و واکنش سریع آن ، ضریب توان و سایر اطلاعات مرتبط با استفاده را اندازه گیری و اطلاع دهد. انرژی الکتریکی در ساختمان هشدارها و اعلان ها را می توان به عنوان هشدار تنظیم کرد هنگامی که برق از حد تعیین شده فراتر رود ، برای مثال برای قطع ارتباط سیستم های دارای اولویت کم برای کاهش مصرف. علاوه بر این ، 10 عملکرد منطقی برای بزرگ کردن تطبیق پذیری اتوماسیون ها در سیستم KNX اضافه شده است. فقط با ترانسفورماتورهای فعلی Zennio سازگار است. لوازم جانبی: ترانسفورماتور فعلی ZN1AC-CST60 و ZN1AC-CST120