Home Server

Intrra HomeServer برای کنترل کل سیستم اتوماسیون از یک نقطه هوشمند طراحی شده است. HomeServer می تواند سیستم های پیچیده ای مانند سوئیچ ها ، سنسورهای ساده ، روشنایی ، سیستم های گرمایشی ، دوربین و سیستم های هشدار را از یک نقطه مرکزی کنترل کند. کنترل تلفن همراه را می توان با بارگیری نرم افزار Interra Pro از بازارهای نرم افزاری آنلاین مربوط به IOS یا دستگاه های مبتنی بر Android انجام داد. همچنین ، برای پیکربندی HomeServer می توان نرم افزار پیکربندی (Interra Configurator) را از وب سایت (www.interra.com.tr) بارگیری کرد.