IP Control

این امکان را برای شما فراهم می کند تا تمام دستگاه های متصل به شبکه KNX را به صورت متمرکز با کنترل داخلی IP در سیستم های اتوماسیون داخلی و صنعتی کنترل و مدیریت کنید.

شما می توانید در سیستم اتوماسیون مداخله کرده و سیستم را با افتادن هشدارها تشخیص دهید.

به لطف منبع ولتاژ با برد 12-30 ولت ، کنترل داخلی Intra IP با انواع منبع تغذیه سازگار قابل تأمین است