IR Emitter

فرستنده Interra IR فرستنده سیگنال IR است که به شما امکان می دهد کلیه دستگاه ها را با تلویزیون ، دی وی دی ، تهویه هوا و مادون قرمز مدیریت کنید.

در مجموع پنج حالت مختلف وجود دارد: حالت تک ، حالت تکرار ، حالت توالی ، کنترل آب و هوا و تشخیص جریان.

فرستنده Intra IR دارای حداکثر 150 کد IR جهانی و 810 کد IR IR است. دارای 4 رابط دهانه از جمله A ، B ، C ، D است.

فرستنده Intra IR مطابق با استاندارد اتحادیه اروپا برای EMC و رعایت ایمنی برقی تولید می شود.