System Companents

یک دستگاه مسیریابی و تونل سازی KNXnet / IP است و به عنوان اتصال دهنده خط KNX IP کار می کند. منبع تغذیه خارجی لازم نیست. امکان پرداختن به کلیه دستگاه‌های KNX bus باعث می شود عملیات شبکه زمان کمتری داشته باشد. حالت های عملیاتی و فیلتر ، نقص و ارتباط معیوب توسط LED ها نشان داده شده است. UPnP در دسترس است و سیستم عامل می تواند توسط یک وب به روز شود