مقالات3383
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399

پروتکل هوشمند KNX می تواند تا %50 در مصرف انرژی صرفه جویی کند

ادامه ...
3373
شنبه 3 خرداد 1399

استاندارد KNX راه حل‌های هوشمندانه، قابل اعتماد و کاربر پسند را ارائه می‌دهد 

ادامه ...
3396
چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399

KNX تجهیزاتی دارد که این امکان را به کاربر می‌دهند که با پروتکل‌های دیگر موجود در ساختمان متصل و هماهنگ ش ...

ادامه ...