مقالات4424
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399

پروتکل هوشمند KNX می تواند تا %50 در مصرف انرژی صرفه جویی کند

ادامه ...
4155
شنبه 3 خرداد 1399

استاندارد KNX راه حل‌های هوشمندانه، قابل اعتماد و کاربر پسند را ارائه می‌دهد 

ادامه ...
4083
چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399

KNX تجهیزاتی دارد که این امکان را به کاربر می‌دهند که با پروتکل‌های دیگر موجود در ساختمان متصل و هماهنگ ش ...

ادامه ...